Historie

Volejbal v Pečkách od počátku až do současnosti

Pro sepsání historie volejbalu v Pečkách jsme si půjčili již existující text z roku 1995, který byl vydán v publikaci K 70. výročí povýšení Peček na město. Tento text přehledně mapuje důležité mezníky volejbalové historie v Pečkách. Další části textu jsou sepsány na základě výpovědí pamětníků a také na základě vzpomínek a dosavadních zkušeností stále aktivních členů Volejbalu Pečky.

Období 1942 – 1960

“Počátky volejbalového oddílu spadají do roku 1942, to je let válečných. Oddíl vzniká neorganizovaně, utkání probíhají na Bačově na “plácku” u Markových. Hraje se denně za velké účasti rodičů. Přátelská utkání jsou v Ratenicích, Vrbové Lhotě, Velkých Chvalovicích i v Pečkách u Havránkova mlýna. Hraje se pro radost ze hry a pohybu, síť a míče si kupují hráči sami. 

První sestavu tvoří bří Markové a jejich sestry, bří Strakové, bří Chleborádové, J. Müller, K. Vosátko, V. Štela, O.Svoboda, V. Vítek, J. Nágl, F. Svoboda, J. Rosenberg a J. Rumlena. Později se hrají přátelská utkání na sokolišti a na dvoře sokolovny.”

Období 1960 – 1980 aneb Vstup do Spartaku Pečky 

“V roce 1960 vstupují volejbalisté do Spartaku Pečky a začínají hrát mistrovská utkání. V té době byly vybudovány dva kurty u potoka vedle fotbalového hřiště. Na nich hrálo družstvo své zápasy až do roku 1981, kdy byl na kurty položen asfalt. Hraje se se střídavými úspěchy a sestavou. O činnosti oddílu se do 80. let starají Zd. Krank, M. Havelka, J. Nágl, V. Brezman, P. Kladivo a později řada dalších.”

Období 1981 – 1986 aneb Nová hřiště u topolové aleje

“Po roce 1981 je oddíl nucen hledat si nové prostory na vybudování regulérních kurtů. V letech 1981-83 hraje svá soutěžní utkání na kurtech ve Vrbové Lhotě. V této době měl oddíl širokou členskou základnu. V soutěžích hrála družstva mužů, žáků a žákyň. V září roku 1983 se dokončuje výstavba prvního antukového kurtu v areálu fotbalového hřiště. Počátkem roku 1986 pak stavba druhého antukového kurtu, jež slouží jak volejbalu, tak tenisu. Současně je prováděno oplocení pozemku, terénní úpravy a vysázení stromků. Ze staré pojízdné maringotky byla postavena klubovna a šatna, na kropení kurtů se vyhlubuje studna. Na těchto akcích odpracovali členové oddílu a jeho příznivci nespočet brigádních hodin.”

Období 1986 – 1995 

V roce 1986 byl uspořádán 1. ročník turnaje “O putovní pohár města Peček”, který bude mít v roce 1995 deset let svého trvání. V soutěžích okresního přeboru měl volejbalový oddíl Spartaku Pečky družstva mužů, žen, žáků a žákyň. Největším úspěchem pečeckého volejbalu byl v roce 1992-93 postup žen do krajského přeboru. V současné době má oddíl zaregistrováno 65 členů. V soutěžích okresního přeboru jsou dvě družstva – družstvo mužů a žen. Jsou utvořena převážně z mladých hráčů. Oddíl má 4 kvalifikované trenéry a 3 rozhodčí druhé třídy. Mladí hráči a vedení volejbalového oddílu jsou tedy zárukou nadějné budoucnosti tohoto sportu v Pečkách.”

Tradice turnajů započatá v roce 1986

Tradice turnajů “O putovní pohár města Peček” započatá v roce 1986 trvala až do roku 2010. Konaly se tak tradiční turnaje mužů, žen a smíšených družstev, které volejbalisté na pečeckých hřištích uspořádali. Jednalo se o velmi oblíbené turnaje, na které se vždy sjíždělo velké množství týmů z širokého okolí. Hra probíhala vždy na dvou antukových hřištích. Velmi oblíbeným byl Veteránský turnaj, kterého se uspořádalo 25 ročníků. Tato tradice pak byla na jeden rok přerušena a navázáno bylo již novou sérií znovuobnovených smíšených turnajů od r. 2012. (viz. níže – Znovuobnovená tradice smíšených turnajů MIX Pečky od 2012)

Od roku 1993 ženy trenérky

Od roku 1993 do roku 1997 se Romana Růžičková věnuje prvním náborům a pouští se do trenérské role a výchovy pečeckých volejbalistek. Vůbec první skupinou, kterou bere pod svá křídla jsou hráčky Michaela Krupková, Martina Kosová (nyní Čupová), Lenka Janoušová, Soňa Kováčová (nyní Máslová), Dana Kováčová, Kristýna Kejdová, … Později se s trenérskou pomocí připojuje Ladislava Šátková. Každý rok pak trenérky realizují další nábory, aby se týmy postupně doplňovaly a komunita rozrůstala. 
Níže nejen foto ze soustředění v Libštátu , rok 1995.

Další dívky doplňující ženské řady pečeckého volejbalu byly Barbora Bedrnová, Jitka Suchánková, Lenka Plačková, Monika Šímová, Zuzana Růžková,  Andrea Plačková, Hana Hübschová, Lenka Třešňáková. O rok až dva mladší od skupiny předchozí pak Veronika Dvořáková, Monika Jíchová, Barbora Šimáčková, Alena Černá, Jaroslava Hemrová, Jana Cmárová (nyní Bortlíková), Michaela Kuncová (nyní Hynčicová), Petra Janebová (nyní Tvrdá), Martina Plačková, Aneta Hübschová.
Níže fotografie z roku 1997, soustředění ve Zbraslavicích.

V další vlně zájmu o volejbal byly hráčky Kristýna Menšíková, Marcela Němcová, Tereza Bedrnová, Helena Milerová (nyní Šestáková), Lucie Pešková, … Většina hráček obvykle zůstávala u volejbalu po dobu navštěvování základní školy, větší část pokračovala dále i na střední škole a nižší počet hráček pak dozrával do týmu žen. Ženy tedy hrály v kategoriích mladších, starších žákyň a kategorii ženy. S tréninky pomáhala po jistou dobu také Martina Plačková st.

V roce 1998 obě hlavní trenérky čekaly přírůstky do svých rodin a od trénování si daly pauzu. Do trenérské skupiny se na dvouleté období v roce 1998 a 1999 zapojuje Petr Kunc, který se ujímá tréninků a koučování týmu žákyň.

Další vlna náborů
……………
…………..
…………..
…………..

Znovuobnovená tradice smíšených turnajů MIX Pečky od 2012

Od roku 2012 se začíná pilně pracovat na znovuobnovení tradičních smíšených turnajů, nebo-li mixů. V prvním roce se schází poměrně malý počet týmů, velmi komorní až rodinné složení se rok od roku rozrůstá a v současnosti je turnaj pravidelně kapacitně naplněn na své maximum, tedy 16 týmů. Ty hrají celodenní turnaj na dvou antukových hřištích a dvou hřištích s umělým povrchem. Více v sekci Týmy / Mixy / Mix 4+2 ženy.

Nový turnaj MIX NARUBY 2020

Novinka volejbalu v Pečkách. První ročník turnaje obrácených mixů, tedy MIX Naruby 2020. Inspiračním zdrojem této akce je turnaj pravidelně pořádaný ve Zruči nad Sázavou. Šíření nápadu-tohoto typu turnaje bylo posvěceno samotným starostou Zruče nad Sázavou Martinem Hujerem. Mix Naruby nabízí neobvyklou možnost výměny rolí na hřišti, kdy ženy jsou obránkyněmi a útočnicemi v poli a muži jsou tentokrát ti, kteří rozdávají balóny právě k útokům na síti. Pravidla jsou upravena a herně omezují především muže, a to důvodu hry na dámskou síť. 
Více v sekci Týmy / Mixy / Naruby 4+2 muži.